На главную
Русский English

Губарені Євген Віталійович

Губарені Євген Віталійович

Кандидат хімічних наук

Науковий співробітник

Телефон: +38 (044) 525-65-90
Факс: +38 (044) 525-65-90
Email: gubareni@nas.gov.ua

Область наукових інтересів

Процеси окиснювального риформінгу метану та його гомологів (паровий, вуглекислотний, окси-вуглекислотний, три-риформінг) та структуровані каталізатори для їх реалізації.

 

Професійний досвід

2006 - 2009

Аспірант

2009 - 2011

Інженер І категорії

2011 - 2014

Провідний інженер

2014 - 2016

Молодший науковий співробітник

2016 - по сьогодні

Науковий співробітник

 

Освіта

-          Національний технічний університет України «КПІ», хіміко-технологічний факультет (2006);

-           аспірантура з відривом від виробництва (хімічна кінетика і каталіз) ІФХ ім. Л.В. Писаржевського НАН України (2009);

-          кандидат хімічних наук (2013).

 

Загальна характеристика кількості публікацій

Загальна кількість публікацій: більше 25

-          10 статей, 1 глава в колективній монографії; 1 патент України на корисну модель.

 

Нагороди

-          Премія Президента України для молодих вчених за цикл наукових праць «Розроблення наноструктурованих каталізаторів нового покоління для промислових процесів та захисту навколишнього середовища» (разом з к.х.н. П.І. Кирієнко, к.х.н. Н.О. Попович), 2015 р.

-          Стипендія Президента України для молодих вчених, 2014-2016 рр.

 Список вибраних публікацій

  1. Gubareni, Ievgen V., et al. "Steam and steam-oxygen reforming of methane on NiAl2O3–MxOy (M: La, Ce) based monoliths: effects of catalyst and reaction mixture composition." // Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis: 1-18.
  2. S. O. Soloviev, A. Yu. Kapran, S. N. Orlyk, E. V. Gubareni. Carbon dioxide reforming of methane on monolithic Ni/Al2O3-based catalysts. // Journal of Natural Gas Chemistry. – 2011. - 20, No. 2. – P. 184–190.
  3. Соловьев С.А., Губарени Е.В., Курилец Я.П., Орлик С.Н. Три-риформинг метана на структурированных Ni-содержащих катализаторах. // Теорет. и эксперим. химия. – 2012. – 48, №3. – С. 184-190.
  4. С.Н. Орлик, М.Р. Канцерова, Т.К. Шашкова, Е.В. Губарени, В.И. Чедрик, С.А. Соловьев. Влияние структурно-размерного фактора на каталитические свойства сложных металлооксидных композиций в реакциях окислительной конверсии метана. // Теорет. и эксперим. химия. – 2013.– 49, №1. – С.20-31.
  5. Губарени Е. В., Курилец Я. П., Соловьев С. А. Влияние добавок La2O3, CeO2 на активность и селективность катализаторов Ni-Al2O3/кордиерит в процессе паровой конверсии метана. // Теорет. и эксперим. химия. – 2014. – 50, №5. – С. 305-310.
  6. Е.В. Губарени, Я.П. Курилец, С.А. Соловьев. Паровой риформинг C2-C4-алканов на катализаторах Ni-(CeO2, La2O3)-Al2O3/кордиерит // Теорет. и эксперим. химия. – 2016. – 52, № 5. – С. 321-327.