На главную
Русский English

Кирієнко Павло Іванович

Кирієнко Павло Іванович

Кандидат хімічних наук

старший науковий співробітник

Телефон: 38 (044)525-67-75, 38 (050) 573-00-09
Email: pavlo_kyriienko@ukr.net

Область наукових інтересів

-          Створення нових процесів одержання цінних продуктів з відновлювальної сировини, в т.ч. тандем-процесів одержання 1,3-бутадієну та 2-етилгексанолу та інших продуктів з біоспиртів С2, С4

-          Структурно-функціональний дизайн каталізаторів для процесів очистки викидних газів двигунів внутрішнього згоряння та промисловості від оксидів азоту, монооксиду вуглецю, вуглеводнів

 

Професійний досвід

2007 - 2010

Аспірант

2007 - 2011

Інженер І категорії

2011

Провідний інженер

2011 - 2012

Молодший науковий співробітник

2012 - 2016

Науковий співробітник

з 2013

Голова Ради молодих вчених і спеціалістів Інституту

2016 - по сьогодні

Старший науковий співробітник

 

Освіта

-          Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», хіміко-технологічний факультет (2001-2007 рр.)

-          Аспірантура з відривом від виробництва в Інституті фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України (2007-2010 рр.)

-          Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата хімічних наук на тему «Вплив складу метал-оксидних каталізаторів Pd(Pt)-МхОу/кордієрит (М: Со, Cu) на їх активність в окисно-відновних перетвореннях СО, NO, О2, гексану» за спеціальністю 02.00.15 - хімічна кінетика і каталіз (науковий керівник - д.х.н., проф. С.О. Соловйов) (2011 р.)

 

Нагороди

-          Премія Президента України для молодих вчених за цикл наукових праць «Розроблення наноструктурованих каталізаторів нового покоління для промислових процесів та захисту навколишнього середовища» (разом з к.х.н. Є.В. Губарені, к.х.н. Н.О. Попович) (2015 р.)

-          Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених на виконання науково-дослідної роботи «Розроблення ефективних каталізаторів для процесів селективного відновлення оксидів азоту оксигенатами та окиснювальної конверсії природного газу з одержанням синтез-газу регульованого складу» (№ держреєстрації 0113U006225) (2011-2012 рр.)

-          Грант НАН України на реалізацію проектів науково-дослідних робіт молодих вчених НАН України на виконання роботи «Розроблення структурованих каталізаторів для селективного відновлення NOx оксигенатами та окиснювальної конверсії С14 алканів» (№ держреєстрації 0111U007071, 0112U005170) (2011-2012 рр.)

-          Стипендія Президента України для молодих вчених (2010-2012 рр.)

-          Стипендія ім. Л.В. Писаржевського для молодих вчених і спеціалістів Інституту (2012-2013 рр.)

 

Загальна кількість публікацій: співавтор 2 глав в колективних монографіях, 32 наукових статей та 8 патентів України

Профілі в наукометричних базах даних Google Scholar, ORCID Identifier, Scopus Author Profile

 

Наукові зв’язки

-          Prof. Stanislaw Dzwigaj, Laboratoire de Réactivité de Surface, UMR 7197, CNRS, Université Pierre et Marie Curie.

-          к.ф.-м.н. Дмитро Юрійович Балакін, Інститут фізики НАН України, Відділ адсорбційних явищ.

 

Список вибраних публікацій за останні роки (2012-2017 рр.)

1.      P.I. Kyriienko, O.V. Larina, S.O. Soloviev, S.M. Orlyk, C. Calers, S. Dzwigaj. Ethanol Conversion into 1, 3-Butadiene by Lebedev Method over MTaSiBEA Zeolites (M= Ag, Cu, Zn). ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2017, 5, 2075–2083.

2.      P.I. Kyriienko, O.V. Larina, N.O. Popovych, S.O. Soloviev, Y. Millot, S. Dzwigaj. Effect of the niobium state on the properties of NbSiBEA as bifunctional catalysts for gas-and liquid-phase tandem processes. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 2016, 424, 27-36.

3.      P.I. Kyriienko, O.V. Larina, S.O. Soloviev, S.M. Orlyk, S. Dzwigaj. High selectivity of TaSiBEA zeolite catalysts in 1,3-butadiene production from ethanol and acetaldehyde mixture. Catalysis Communications 2016, 77, 123–126.

4.      O.V. Larina, P.I. Kyriienko, S.O. Soloviev. Effect of lanthanum in Zn-La(-Zr)-Si oxide compositions on their activity in the conversion of ethanol into 1, 3-butadiene. Theoretical and experimental chemistry 2016, 52, 51-56.

5.      N.O. Popovych, P.I. Kyriienko, S.O. Soloviev, S.M. Orlyk, S. Dzwigaj. Catalytic properties of AgAlBEA and AgSiBEA zeolites in H2-promoted selective reduction of NO with ethanol. Microporous and Mesoporous Materials 2015, 203, 163–169.

6.      O.V. Larina, P.I. Kyriienko, S.O. Soloviev. Ethanol conversion to 1,3-butadiene on ZnO/MgO–SiO2 catalysts: Effect of ZnO content and MgO:SiO2 ratio. Catalysis Letters 2015, 145, 1162–1168.

7.      P.I. Kyriienko, N.O. Popovych, S.O. Soloviev, S.M. Orlyk, S. Dzwigaj. Remarkable activity of Ag/Al2O3/cordierite catalysts in SCR of NO with ethanol and butanol. Applied Catalysis B: Environmental. 2013, 140-141, 691-699.

8.      S.O. Soloviev, P.I. Kyriienko, N.O.Popovych. Effect of CeO2 and Al2O3 on the activity of Pd/Co3O4/cordierite catalyst in the three-way catalysis reactions (CO/NO/CnHm) Journal of Environmental Sciences – 2012, 24. 1327–1333.