На главную
Русский English

Ларіна Ольга Вікторівна

Ларіна Ольга Вікторівна

Кандидат хімічних наук

Молодший науковий співробітник

Телефон: 38(044)525-62-72
Email: olga.larina@ukr.net

Область наукових інтересів

Процеси отримання промислово важливих дієнів з відновлювальної сировини та розроблення поліфункціональних оксидних і цеолітних каталізаторів, в тому числі допованих сполуками d-металів, для їх реалізації.

 

Професійний досвід

2012–2015

Аспірант

2013–2017

Інженер 1 категорії

2017 – по сьогодні

Молодший науковий співробітник

 

Освіта

-          Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», факультет технології неорганічних речовин (2006–2012 рр.);

-          Аспірантура з відривом від виробництва (хімічна кінетика і каталіз) Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України (2012–2015 рр.);

-          Кандидат хімічних наук, дисертація «Вплив складу оксидних MxOy-SiO2 (M = Mg, Zn, Zr, La) і цеолітних Ta/SiBEA каталізаторів на їх каталітичні властивості в процесах перетворення етанолу в 1,3-бутадієн» (2017)

 

Загальна кількість публікацій – більше 15, в тому числі патентів – 2, статей – 8.

Ідентифікаційні коди в наукометричних базах даних: Scopus – 56911170000, ResearcherID – L-6606-2017, ORCID – 0000-0001-6359-1512.

 

Наукові зв’язки

-          к.х.н. В.В.Трачевський, Технічний центр НАН України, спільні дослідження.

 

Вибрані публікації

 

1.      Kyriienko P.I., Larina O.V., Soloviev S.O., Orlyk S.N., Calers C., Dzwigaj S. Ethanol Conversion into 1,3-Butadiene by the Lebedev Method over MTaSiBEA Zeolites (M = Ag, Cu, Zn) // ACS Sustainable Chem. Eng. – 2017. – 5, №3. – P. 2075–2083. 

2.      Kyriienko P.I., Larina O.V., Soloviev S.O., Orlyk S.N., Dzwigaj S. High selectivity of TaSiBEA zeolite catalysts in 1,3-butadiene production from ethanol and acetaldehyde mixture // Catal. Commun. – 2016. – 77. – P. 123–126.

3.      Ларина О.В., Кириенко П.И., Соловьев С.А. Влияние лантана в составе оксидных композиций Zn-La(-Zr)-Si на их активность в процессе превращения этанола в 1,3-бутадиен // Теорет. и экспер. химия. – 2016. – 52, №1. – С. 47–52.

4.      Kyriienko P.I., Larina O.V., Popovych N.O., Soloviev S.O., Millot Y., Dzwigaj S. Effect of the niobium state on the properties of NbSiBEA as bifunctional catalysts for gas- and liquid-phase tandem processes // J. Mol. Catal. A Chem. – 2016. – 424. – P. 27–36.

5.      Ларина О.В., Кириенко П.И., Трачевский В.В., Власенко Н.В., Соловьев С.А. Влияние механохимической обработки на кислотные и каталитические свойства композиции MgO-SiO2 в процессе превращения этанола в 1,3-бутадиен // Теорет. и экспер. химия. – 2015. – 51, №6. – С. 378–384.

6.      Ларина О.В., Кириенко П.И., Соловьев С.А. Влияние добавки диоксида циркония на каталитические свойства композиций ZnO/MgO-SiO2 в процессе получения 1,3-бутадиена из этанола // Теорет. и экспер. химия. – 2015. – 51, №4. – С. 244–249.

7.      Larina O.V., Kyriienko P.I., Soloviev S.O. Ethanol Conversion to 1,3-Butadiene on ZnO/MgO–SiO2 Catalysts: Effect of ZnO Content and MgO:SiO2 Ratio // Catal. Letters. – 2015. – 145, №5. – P. 1162–1168.