На главную
Русский English

Соловйов Сергій Олександрович

Соловйов Сергій Олександрович

доктор хімічних наук, професор

Провідний науковий співробітник

Телефон: +38(044)525-6670
Email: soloviev@inphyschem-nas.kiev.ua

Область наукових інтересів

Дослідження гетерогенно-каталітичних процесів глибокого окиснення органічних сполук, комплексної очистки викидних газів промисловості і автотранспорту (окиснення монооксиду вуглецю, вуглеводнів, розклад озону, відновлення оксидів азоту тощо), окиснювального риформінгу метану та його гомологів з одержанням водню та/або синтез-газу (парова, вуглекислотна, окси-вуглекислотна конверсії, три-риформінг), селективне каталітичне відновлення NOx (вуглеводнями, оксигенатами, NH3), тандем-процеси одержання промислово важливих дієнів шляхом конверсії С2, С4-біоспиртів.

Структурно-функціональний дизайн каталізаторів нового покоління для реалізації таких процесів.

 

Професійний досвід

1976-1982

Інженер

1982-1885

Молодший науковий співробітник

1985-1988

Науковий співробітник

1988-2011

Старший науковий співробітник

2011 – по сьогодні

Провідний науковий співробітник

 

Освіта

-          хіміко-технологічний факультет КПІ (1973)

-          аспірантура без відриву від виробництва (хімічна кінетика і каталіз) ІФХ ім. Л.В. Писаржевського НАН України (1980)

-          кандидат хімічних наук (1982)

-          доктор хімічних наук (2010)

-          професор (2013)

 

Загальна характеристика кількості публікацій

Загальна кількість публікацій:

-          статті – 120; патенти – 20.

 

Нагороди

Державна премія України в галузі науки і техніки 2008 р. – за цикл наукових праць «Адсорбовані шари на поверхні перехідних металів: структура, електронні процеси, тертя, кінетика формування, каталіз» (в складі авторського колективу)

 

Наукові зв’язки

-     Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України, спільні гранти STCU (2000-2003 р); науково-технічний інноваційний проект НАН України (2004 р.), область співробітництва - розроблення керамічних блокових носіїв стільникової структури для каталізаторів, к.х.н. В.М.Павліков;

-     Інститут каталізу ім. Г.К.Борескова СВ РАН, спільний комплексний інтеграційний проект фундаментальних досліджень СВ РАН, область співробітництва - дослідження структурних характеристик каталізаторів, проф. Е.М.Мороз;

-     Чанчунський університет науки і технологій (Чанчунь, КНР) проект „Розробка каталізаторів для очистки газових викидів автомобілів зі зниженим вмістом платинових металів для автомобілів виробництва КНР” (2006-2008), проф. Люй Дзинь Вен;

-     Університет імені П'єра і Марії Кюрі (Париж, Франція); область співробітництва - розроблення нових каталізаторів для окисно-відновних процесів за участю NOx, О2, CnHmOl та підготовка молодих науковців, проф. С.Дзвигай;

-     Казахський національний університет ім.Аль-Фарабі, «Центр фізико-хімічних методів досліджень і аналізу» , Казахстан, академік НАПН РК, проф. К.Д.Досумов;

-     Інститут нафтохімічних процесів ім. Ю.Г.Мамедалієва НАН Азербайджану, проф.Е.Ісмаілов.

 

Список вибраних публікацій, в тому числі за останні 5 років

1.        Kyriienko P.I., Larina O.V., Soloviev S.O., Orlyk S.N., Calers C., Dzwigaj S. Ethanol Conversion into 1,3-Butadiene by the Lebedev Method over MTaSiBEA Zeolites (M = Ag, Cu, Zn) // ACS Sustainable Chem. Eng. – 2017. – 5, №3. – P. 2075–2083. 

2.        Kyriienkо P.I., Larina O.V. , Soloviev S.O. , Orlyk S.M. , Dzwigaj S. High selectivity of TaSiBEA zeolite catalysts in 1,3-bytadiene production from ethanol and acetaldehyde mixture // Catal. Commun. – 2016. – V. 77. – P.123-126.

3.        Ларина О.В., Кириенко П.И., Соловьев С.А. Влияние лантана в составе оксидных композиций Zn-La(-Zr)-Si на их активность в процессе превращения этанола в 1,3-бутадиен // Теорет. и экспер. химия. – 2016. – 52, №1. – С. 47–52.

4.        Соловьев С.А., Губарени Е.В., Курилец Я.П., Орлик С.Н. Три-риформинг метана на структурированных Ni-содержащих катализаторах // Теорет. и эксперим. химия. – 2012. – 48, № 3. – С. 184-190.

5.        Ларина О.В., Кириенко П.И., Трачевский В.В., Власенко Н.В., Соловьев С.А. Влияние механохимической обработки на кислотные и каталитические свойства композиции MgO-SiO2 в процессе превращения этанола в 1,3-бутадиен // Теорет. и экспер. химия. – 2015. – 51, №6. – С. 378–384.

6.        Ларина О.В., Кириенко П.И., Соловьев С.А. Влияние добавки диоксида циркония на каталитические свойства композиций ZnO/MgO-SiO2 в процессе получения 1,3-бутадиена из этанола // Теорет. и экспер. химия. – 2015. – 51, №4. – С. 244–249.

7.        Larina O.V., Kyriienko P.I., Soloviev S.O. Ethanol Conversion to 1,3-Butadiene on ZnO/MgO–SiO2 Catalysts: Effect of ZnO Content and MgO:SiO2 Ratio // Catal. Letters. – 2015. – 145, №5. – P. 1162–1168.

8.        Kyriienkо P.I., Popovych N.O. , Soloviev S.O. , Orlyk S.M. , Dzwigaj S. Remarkable activity of Ag/Al2O3/cordierite catalysts in SCR of NO with ethanol and butanol // Appl. Catal. B: Environ. – 2013. – V.140-141. – P.691-699.

9.        Popovych N., Kirienko P., Soloviev S., Orlyk S. Selective catalytic reduction of NOx by C2H5OH over Ag/Al2O3/cordierite: Effect of the surface concentration of silver. // Catal. Today.–2012.–191. – P. 38– 41.

10.    Soloviev S.O., Kirienko P.I, Popovych N. Effect of CeO2 and Al2O3 on the activity of Pd/Co3O4/cordierite catalyst in the three-way catalysis reactions (CO/NO/CnHm)// J. Environ. Sci. – 2012. – V. 24, №7. – Р. 1327-1333.

11.    Соловьев С.А. Окислительная конверсия метана на структурированных Ni-Al2O3/кордиерит катализаторах // Катализ в промышленности. // 2011. - №4. – С.31-42.

12.    Soloviev S. O, Kapran A. Yu., Orlyk S. N., Gubareni E. V. Carbon dioxide reforming of methane on monolithic Ni/Al2O3-based catalysts// J. Natural Gas Chem. // 2011. – 20.- P.184-190.

13.    Соловьев С. А., Орлик С. Н. Структурно-функциональный дизайн катализаторов для контроля выбросов двигателей внутреннего сгорания.//Кинетика и катализ. – 2009.- 50, №5.- С.734-744.