На главную
Русский English

Капран Андрій Юрійович

Капран Андрій Юрійович

кандидат хімічних наук

cтарший науковий співробітник

Телефон: +38(044)525-6222
Email: e-mail: ayukapran@ukr.net

Область наукових інтересів

- Отримання водню шляхом риформінгу метанолу на структурованих металоксидних каталізаторах

- Епоксидування етилену оксидом азоту (I)

- Хемосорбція та окиснювальні перетворення ароматичних вуглеводнів бензольного ряду на оксидних адсорбентах-каталізаторах; селективний окиснювальний розклад піридину на мідьвмісних цеолітах в контексті екологічного каталізу

 

Професійний досвід

1985-1988

Стажист-дослідник, інженер

1988-1991

1991-1993

1993-1996

Аспірант

Інженер I категорії

Молодший науковий співробітник

1996-2010

Науковий співробітник

2010 - по сьогодні

Старший науковий співробітник

 

Освіта

-          Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка (КНУ), хімічний факультет (1985);

-          аспірантура з відривом від виробництва (хімічна кінетика і каталіз) ІФХ ім. Л.В. Писаржевського НАН України (1991);

-          кандидат хімічних наук (1992).

 

Загальна характеристика кількості публікацій

Статті – 30; патенти – 3.

 

Список вибраних публікацій, в тому числі за останні 5 років

1. Капран А.Ю., Орлик С.Н. Получение водорода в процессах риформинга метанола на модифицированных медно-цинковых катализаторах (обзор) // Теорет. и эксперим. химия. – 2017. – 53, № 1. – С. 3-16.

2. Kapran A. Yu., Orlyk S. N., Soloviev S. O. Decomposition of methanol on ZnO(CeO2, La2O3)-CuO-NiO-based monoliths. // Reac. Kinet. Mech. Cat. – 2015. – 114, No. 1. – P. 135-145.

3. Капран А.Ю., Орлик С.Н. Влияние оксида магния на каталитические свойства ZnO-CuO-MgO/Al2O3/кордиерит в процессах парового и паро-кислородного риформинга метанола. // Теорет. и эксперим. химия. – 2015. – 51, №4. – С. 206-210.

4. Капран А.Ю., Орлик С.Н., Лунев Н.К. Влияние оксида никеля на каталитические свойства ZnO-CuO-NiO/Al2O3/кордиерит в процессе получения водорода из метанола. // Теорет. и эксперим. химия. – 2012. – 48, №2. – С. 124-129.

5. Kapran A. Yu., Soloviev S. O., Orlyk S. N. Decomposition and partial oxidation of methanol over metal oxide Cu-Zn-Ce-based monoliths. // Reac. Kinet. Mech. Cat. – 2010. – 101, № 2. – P. 343-353.

6. Капран А.Ю., Алексеенко Л.М., Орлик С.Н. Влияние диоксида церия на свойства монолитных катализаторов CuO-ZnO-CeO2/Al2O3/кордиерит в реакции разложения метанола. // Теорет. и эксперим. химия. – 2009. – 45, № 5. – С.338-342.

7.   Капран А.Ю., Орлик С.Н. Влияние добавок щелочных металлов на активность и селективность структурированных серебряных катализаторов в реакции эпоксидирования этилена оксидом азота(I). // Теорет. и эксперим. химия. – 2005. – 41, № 6. – С.360-363.

8. Капран А.Ю., Стружко В.Л. Селективное окислительное разложение пиридина на медьсодержащих цеолитах в газовой фазе. – Теорет. и эксперим. химия. – 2003. – 39, № 2. – С.118-122.

9. Капран А.Ю. Окислительные превращения фенилацетилена на оксидномарганцевом(IV) адсорбенте-катализаторе.// Теорет. и эксперим. химия. – 2001. – 37, № 3. – C.185-187.