На главную
Русский English

Канцерова Марина Рашидівна

Канцерова Марина Рашидівна

кандидат хімічних наук

науковий співробітник

Телефон: +38 (044)525-67-75
Email: mkantserova@ukr.net

Область наукових інтересів

Розроблення каталізаторів для окиснювального риформінгу С14-алканів в енергетичних установках (каталітичних генераторах тепла, твердооксидних паливних комірках) та окиснювального дегідрування пропану (в присутності м’якого окисника СО2) до пропілену.

 

Професійний досвід

2000 – 2003: аспірант

2003 – 2005: інженер І категорії

2005: провідний інженер

2005: молодший науковий співробітник

з 2005: науковий співробітник

 

Освіта

-          Національний технічний університет України «КПІ», хіміко-технологічний факультет (2000)

-          аспірантура з відривом від виробництва Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України (2003)

-          кандидат хімічних наук, дисертація «Вплив нанорозмірного фактора на каталітичні властивості складних оксидних систем в реакції глибокого окислення метану» (2005)

 

Загальна характеристика кількості публікацій

співавтор 19 наукових статей, 3 глав в англомовних колективних монографіях, 3 патентів України

 

Нагороди

-       Премія Президента України для молодих вчених (2007) за цикл наукових праць «Структурно-функціональний дизайн нових каталізаторів знешкодження техногенних газових викидів та каталітичного спалювання палив» (разом з к.х.н. Т.В. Миронюк, к.х.н. О.В. Мохначуком).

-       Медаль Національної академії наук України «Талант, Натхнення, Праця» (2007)

-       Премія НАН України для молодих вчених (2005) за цикл наукових праць «Функціональний дизайн наноструктурованих каталізаторів редокс-перетворень оксидів азоту та метану» (разом з к.х.н. Т.В. Миронюк).

-       Перша премія конкурсу науково-технічних проектів «Інтелектуальний потенціал молодих вчених місту Києву» (2004) за роботу «Розробка структурованих каталізаторів на основі діоксиду цирконію для знешкодження промислових газових викидів від токсичних домішок (NOx, CO, CnHm) (разом з к.х.н. Т.В. Миронюк, к.х.н. О.В. Мохначуком).

 

Наукові зв’язки

- д.ф.-м.н. Васильєв Олександр Дмитрович, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, відділ фізики міцності і пластичності матеріалів, лабораторія керамічних паливних комірок.

 

Список вибраних публікацій за останні 5 років

1. Orlyk S., Soloviev S., Kapran A., Kantserova M., Kyriienko P., Gubareni E.  Structure-functional design of new catalysts for engineering of productive and environmental catalysis processes. – In: Advances in Engineering Research / Ed. by V.M. Petrova. – New York: Nova Science Publishers, 2015, v. 10, p. 1-52.

2. Канцерова М.Р., Орлик С.Н., Швец А.В. Влияние состава оксидного покрытия и способа приготовления блочных катализаторов на их активность в реакции глубокого окисления метана // Катализ в промышленности, № 1, 2014, с. 8 – 14.

3. Канцерова М.Р., Чедрик В.И., Орлик С.Н. Влияние состава Ni-содержащих композитов на основе стабилизированного диоксида циркония на их каталитические свойства в процессе паровой конверсии бутана // Теорет. и эксперим. химия. – 2014. – 50, № 4. – С. 237 – 243.

4. Канцерова М.Р., Чедрик В.И., Орлик С.Н. Активность и стабильность работы Ni-содержащих катализаторов на основе диоксида циркония в реакциях паровой и паро–кислородной конверсии бутана // Теорет. и эксперим. химия. – 2014. – 50, № 6, – С. 375 – 380.

5. Орлик С.Н., Канцерова М.Р., Шашкова Т.К., Е.В. Губарени, Чедрик В.И., Соловьев С.А. Влияние структурно-размерного фактора на каталитические свойства сложных оксидных композиций в реакциях окислительной конверсии метана // Теорет. и эксперим. химия. 2013. т 49. № 1. C. 20—31.

6. Orlyk S.M., Myronyuk T.V., Boichuk T.M., Kantserova M.R. Сobalt and its compounds in oxidation-reduction processes of environmental catalysis. - In: Cobalt: occurrence, uses and properties / Ed. by Y. Kobayashi and H. Suzuki. - New York: Nova Science Publishers, 2013, p. 101-134.