На главную
Русский English

Бойчук Тетяна Михайлівна

Бойчук Тетяна Михайлівна

кандидат хімічних наук

науковий співробітник

Телефон: +38 (044)525-67-76
Email: boichuk_tm@ukr.net

Область наукових інтересів

Каталізатори і процеси комплексної очистки викидних газів промисловості та автотранспорту, особливо від оксидів азоту (І, ІІ). Процеси продукуючого каталізу за участю закису азоту, зокрема окиснювального дегідрування пропану в присутності N2O з одержанням пропілену.

 

Професійний досвід

2002 - 2005

2005 - 2008

2009

Аспірант

Інженер I категорії

Провідний інженер

2009 - 2010

2010 - по сьогодні

Молодший науковий співробітник

Науковий співробітник

 

Освіта

-          хіміко-технологічний факультет Черкаського державного технологічного університету (2002);

-          аспірантура з відривом від виробництва (хімічна кінетика і каталіз) ІФХ ім. Л.В. Писаржевського НАН України (2005);

-          кандидат хімічних наук. Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата хімічних наук на тему «Вплив складу Fe, Co- вмісних каталізаторів на основі цеолітів та ZrO2 на розклад та відновлення оксиду азоту (І)» за спеціальністю 02.00.15-хімічна кінетика і каталіз; науковий керівник чл-кор. НАН України, д.х.н., проф., Орлик С.М. (2009 р.)

 

Загальна характеристика кількості публікацій

Загальна кількість публікацій: 55

-          22 статті; 1 глава в англомовній колективній монографії; 1 патент України на корисну модель; курс лекцій «Комп’ютерна хімія»

 

Нагороди

Стипендія НАН України (2008-2010 р).

Стипендія Президента України для молодих вчених (2011-2013 р).

 

Список вибраних публікацій, в тому числі за останні 5 років

1. Е.М. Конышева, Т.М. Бойчук, А.В. Швец. Влияние структурно-размерных и кислотных характеристик иерархичных цеолитов типа BEA и MOR на их активность в реакции совместного восстановления оксидов азота(І,ІІ) пропиленом // Теоретическая и экспериментальная химия. – 2016. – Т.52, №2. – С. 89 – 95. (Theoretical and Experimental Chemistry, 2016, V. 52 (2), P. 90-96).

2. Svitlana M. Orlyk, Tetiana M. Boichuk, Pavlo I. Kyriienko, Nataliia O. Popovych. Structure-Functional Design of Catalysts for Nitrogen (I), (II) Oxides Reduction. // Adsorption Science and Technology, 2015, V. 33 (6-8), P.595-600.

3. Orlyk S.M., Mironyuk T.V., Boichuk T.M., Kantserova M.R. Сobalt and its compounds in oxidation-reduction processes of environmental catalysis. In Book Cobalt: Occurrence, Uses and Properties. – NOVA Publishers.: Chemistry Research and Application. – N-Y 2013. – 334 p. – Р. 101-134.

4. Бойчук Т.М., Орлик С.Н. Влияние палладия на активность кобальт-церий-цирконийоксидных катализаторов в реакциях восстановления оксидов азота(І), (ІІ) монооксидом углерода. // Теорет. и эксперим. Химия. – 2013. – Т 49, №5. – С. 300-304. (Theoretical and Experimental Chemistry, 2013, V. 49 (5), P. 315-319)

5. Boichuk T.M., Kirienko P.I., Orlyk S.M., Soloviev S.O. Effect of composition and preparation method of (Pd), Co, Ce, Zr – metal-oxide catalysts on their activity in the reduction of nitrogen (I), (II) oxides with carbon monoxide. // Фізика, хімія і технологія поверхні. – 2013. – 4, №1. – С. 92-98. (Chemistry, Physics and Technology of surface, 2013, V. 4 (1), P. 92-98).

6. Т.М. Бойчук, Н.О. Стеценко. Комп’ютерна хімія. Курс лекцій. – К.: НУХТ, 2015. – 87 с.