На главную
Русский English

Попович Наталія Олексіївна

Попович Наталія Олексіївна

Кандидат хімічних наук

Науковий співробітник

Телефон: 38(044)525-62-22
Email: natalie.popovych@ukr.net

Область наукових інтересів

Процеси екологічного каталізу (зокрема, deNOX); гетерогенно-каталітичні каскадні процеси одержання важливих органічних сполук, в т.ч. несиметричних ефірів із ароматичних альдегідів і аліфатичних спиртів; та структурно-функціональний дизайн каталізаторів для реалізації таких процесів.

 

Професійний досвід

2010 - 2013

Аспірант

2010 - 2013

Інженер І категорії

2014

Провідний інженер

2014 - 2015

Молодший науковий співробітник

2015 - по сьогодні 

Науковий співробітник

 

Освіта

-          Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», хіміко-технологічний факультет (2004-2010 рр.)

-          аспірантура з відривом від виробництва (хімічна кінетика і каталіз) Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України (2010-2013 рр.)

-          кандидат хімічних наук, дисертація «Вплив складу метал-оксидних Ag/Al2O3/кордієрит та цеолітних Ag/BEA каталізаторів на їх активність і селективність в процесі відновлення оксидів азоту спиртами С2, С4» (науковий керівник – д.х.н., проф. С.О. Соловйов) (2014 р.)

 

Загальна кількість публікацій: більше 40, з них 15 статей (в т.ч. 1 огляд) та 2 патенти України.

Профілі в наукометричних базах даних Google Scholar, Scopus Author Profile

 

Нагороди

-          Премія Президента України для молодих вчених за цикл наукових праць «Розроблення наноструктурованих каталізаторів нового покоління для промислових процесів та захисту навколишнього середовища» (разом з к.х.н. Є.В. Губарені, к.х.н. П.І. Кирієнко) (2015 р.)

-          Грант НАН України на реалізацію проектів науково-дослідних робіт молодих вчених НАН України на виконання роботи «Розроблення Zr, Sn-вмісних ієрархічно-пористих цеолітних каталізаторів для одержання несиметричних ефірів із 4-метоксібензальдегіду і аліфатичних спиртів» (2015-2016 рр.)

-          Грант Польської академії наук для візитів молодих науковців НАН України до Польщі (стажування в Інституті каталізу і хімії поверхні ім. Є. Хабера ПАН, жовтень 2016 р.)

-          Стипендія Президента України для молодих вчених (2016-2018 рр.)

-          Стипендія ім. Л.В. Писаржевського для молодих вчених і спеціалістів Інституту (2014-2015 рр.)

-          Стипендія Посольства Франції в Україні для здійснення короткострокових наукових досліджень (стажування в Лабораторії реакційної здатності поверхні /Laboratoire de Reactivite de Surface/, Університет П’єра і Марії Кюрі, CNRS, липень 2013 р.)

 

Наукові зв’язки

- Лабораторія реакційної здатності поверхні (Laboratoire de Reactivite de Surface), Університет П’єра і Марії Кюрі, CNRS (Париж, Франція); область співробітництва - розроблення нових каталізаторів для окисно-відновних процесів за участю NOx, О2, CnHmOl, проф. С. Дзвігай

 

Список вибраних публікацій

  1. N. Popovych, P. Kyriienko, S. Soloviev, R. Baran, Y. Millot, S. Dzwigaj. Identification of the silver state in the framework of Ag-containing zeolite by XRD, FTIR, photoluminescence, 109Ag NMR, EPR, DR UV-vis, TEM and XPS investigations // Phys. Chem. Chem. Phys. – 2016. – V. 18. – P. 29458-29465.
  2. P.I. Kyriienko, O.V. Larina, N.O. Popovych, S.O. Soloviev, Y. Millot, S. Dzwigaj. Effect of the niobium state on the properties of NbSiBEA as bifunctional catalysts for gas-and liquid-phase tandem processes. J. Mol. Catal. A: Chem. – 2016. – V. 424. – P. 27-36.
  3. Н.А. Попович, С.А. Соловьев, С.Н. Орлик. Селективное восстановление оксидов азота (NOx) оксигенатами и углеводородами на бифункциональных серебряно-оксидноалюминиевых катализаторах (обзор) // Теорет. и эксперим. химия. – 2016. – Т.52, №3. – С. 133-151.
  4. N. Popovych, P. Kyriienko, S. Soloviev, S. Orlyk, S. Dzwigaj. Catalytic properties of AgAlBEA and AgSiBEA zeolites in H2-promoted selective reduction of NO with ethanol // Microporous Mesoporous Mater. – 2015. – V. 203. – P.163-169.
  5. Kyriienko P., Popovych N., Soloviev S., Orlyk S., Dzwigaj S. Remarkable activity of Ag/Al2O3/cordierite catalysts in SCR of NO with ethanol and butanol // Appl. Catal. B: – 2013. – V. 140-141. – P. 691- 699.
  6. S. Dzwigaj, N. Popovych, P. Kyriienko, J.-M. Krafft, S. Soloviev. The similarities and differences in structural characteristics and physico-chemical properties of AgAlBEA and AgSiBEA // Microporous Mesoporous Mater. – 2013. – V.182. – P.16-24.
  7.   S. Dzwigaj, Y. Millot, J.-M. Krafft, N. Popovych, P. Kyriienko. Incorporation of silver atoms into the vacant T-atom sites of the framework of SiBEA zeolite as mononuclear Ag(I) evidenced by XRD, FTIR, NMR, DR UV-vis, XPS and TPR // J. Phys. Chem. С. – 2013. – V.  117. – Р. 12552-12559.
  8. Popovych N., Kirienko P., Soloviev S., Orlyk S. Selective catalytic reduction of NOx by C2H5OH over Ag/Al2O3/cordierite: Effect of the surface concentration of silver. // Catal. Today. – 2012. – V.191. – P. 38-41.