На главную
Русский English

Кочкін Юрій Миколайович

Кочкін Юрій Миколайович

кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник

старший науковий співробітник

Телефон: +38(044) 525 65 33
Email: yukochkin@gmail.com

Область наукових інтересів - Дослідження процесів синтезу оксигенатів на кислотно-основних каталізаторах.

 

-       Професійний досвід:

1970-1973 аспірантура при Інституті хімії високомолекулярних сполук АН УРСР;

1973-1980 – молодший науковий співробітник Сектора нафтохімії Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії АН УРСР;

1980-1982 старший науковий співробітник ВНДІПО МВС СРСР;

1982-1986 – провідний інженер СКТБ Інституту фізичної хімії АН УРСР;

1986-1989 – науковий співробітник КДУ ім. Т.Г. Шевченко;

1989-1992 - провідний інженер ОКТБ Інституту проблем матеріалознавства АН УРСР;

1992-1994 - науковий співробітник Інституту фізичної хімії НАН України;

з 1994 р. - старший науковий співробітник Інституту фізичної хімії НАН України.

-       Освіта –Львівський політехнічний інститут, хімічний факультет, спеціальність – хімічна технологія пластичних мас.

1970 р. – Дипломна робота «Синтез співполімерів вінілових мономерів та ароматичних ізоціанатів»; науковий керівник: к.х.н. В.Г. Матюшова.

1978 р. – Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата хімічних наук зі спеціальності 02.00.13 – хімія нафти і нафтохімічний синтез «Адсорбційне вилучення алену і метилацетилену з газових сумішей та деякі синтези на їх основі»; наукові керівники – д.х.н. Д.Н. Тменов, к.х.н. Л.П. Шаповалова

-       Загальна характеристика кількості публікацій 82

-      Наукові зв´язки

Контракт з Amoco Research Center (USA) - C.A.Udovich, A.A.Kozinski, M.J.Gradassi, D.S.Sabo (1996-1998);

проект INTAS 97-1116 «Covalently bonded acids in catalysis, University of Fribourg (Institute of Inorganic Chemistry) (Швейцарія); University of Southampton (1999-2001);

Спільний науковий проект НАН України і Середньо-східного технічного університету та університету Газі, м. Анкара (Туреччина) «Каталізатори на основі наноматеріалів для процесу конверсії біоетанолу», проф. Т. Догу, проф. Г .Догу (2008-2010).

 

-      Список вибраних публікацій.

 

1.     Vlasenko N.V., Kochkin Yu.N., Puziy A.M., Strizhak P.E. Crutual Role of Zeolites Weak Acid Sites for Catalytic Performance in Ethyl tert-butyl Ether Synthesis // Chem.Eng.Com. – DOI 10.1080/00986445.2017.1328411.

2.     A.M Puziy, Yu.N Kochkin, O.I Poddubnaya, M.M Tsyba Ethyl tert-butyl ether synthesis using carbon catalysts from lignocellulose // Ads. Sci. Technol. 2017 (special issue)

3.     Kochkin Yu.N., Vlasenko N.V., Struzhko V.L., Puziy A.M., Strizhak P.E. Methanol carboxylation over zirconium dioxide: effect of catalyst phase composition on its acid-base spectrum and direction of catalytic transformations // The Canad.Journ.Chem.Eng. – 2016. –94, No. 4. – P. 745–751.

4.     Vlasenko N.V., Kochkin Yu.N., Serebrii T.G., Strizhak P.E. Physicochemical Properties and Catalytic Performance of Sulfonic Resins of Various Morphological Types in Ethyl tert-Butyl Ether Synthesis // Adsorption Science & Technology – 2015.-Vol. 33, No. 6–8. – P.545-551.

5.     Vlasenko N.V., Kochkin Yu.N., Filippov A.P., Serebriy T.G., Strizhak P.E. Effect of adsorption-desorption dynamics of reaction mixture components on ethyl-tert-butyl ether synthesis over commercial sulfonic resins // Catal.Commun. – 2011.–v.12, No.12. –P.1142–1145.

6.         Puziy A.M., Poddubnaya O.I., Kochkin Yu.N., Vlasenko N.V., Tsyba M.M. Acid properties of phosphoric acid activated carbons and their catalytic behavior in ETBE synthesis // Carbon.- 2010. –48, No.3. –P.706–713.

7.         Власенко Н.В., Кочкин, Ю.Н. Стрижак П.Е., Догу Т., Догу Г., Октар Н., Дегирменчи Л. Каталитические характеристики массивных и нанесенных сульфокатионитов в процессе синтеза этил-трет-бутилового эфира при атмосферном и повышенном давлении // Теорет. и эксперим. Химия. 2010. –№ 4. -с.257–261.

8.         Strizhak P.E., Vlasenko N.V., Kochkin Yu.N., Kalishyn Ye.Yu., Tel’biz G.M. Genesis of H-ZSM-11 acidity under hydrogen and water vapor treatment // J. Chem. and Chem. Engn. –2010. –v.4, No.7. –P.24-28.

9.         Vlasenko N.V., Kochkin Yu.N.,Topka A.V., Strizhak P.E. Liquid-phase synthesis of ethyl tert-butyl ether over acid cation-exchange inorganic-organic resins // Appl.Catal.A: General. –2009. –v.362. No.1-2. –P.82–87.

10.      Kovalchuk T.V., Kochkin Yu.N., Sfihi H., Zaitsev V.N., Fraissard J. Oniumsilica-immobilized-Keggin acids: Acidity and catalytic activity for ethyl tert-butyl ether synthesis and acetic acid esterification with ethanol // Journal of Catalysis. -2009. -263, -P.247–257.

11.      Власенко Н.В., Кочкин Ю.Н., Коваленко А.С. Синтез и свойства гибридных органо-неорганических катализаторов на основе мезопористых молекулярных сит МСМ-41 в процессе получения этил-трет-бутилового эфира. // Журнал прикладной химии. –2009. –т.82, № 12. –с.2023-2030.

12.      Vlasenko N.V., Kochkin Yu.N., Puziy A.M. Liquid phase synthesis of ethyl-tert-butyl ether: The relationship between acid, adsorption and catalytic properties of zeolite catalysts // Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. –2006. –253. –P.192–197.