На главную
Русский English
ГоловнаНАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИВІДДІЛ КАТАЛІТИЧНИХ СИНТЕЗІВ НА ОСНОВІ ОДНОВУГЛЕЦЕВИХ МОЛЕКУЛРОЗРОБКИ ВІДДІЛУ КАТАЛІТИЧНИХ СИНТЕЗІВ НА ОСНОВІ ОДНОВУГЛЕЦЕВИХ МОЛЕКУЛ

РОЗРОБКИ ВІДДІЛУ КАТАЛІТИЧНИХ СИНТЕЗІВ НА ОСНОВІ ОДНОВУГЛЕЦЕВИХ МОЛЕКУЛ

Автономний безполум’яний генератор тепла

Розроблено автономний безполум’яний генератор тепла для опалення різних об’єктів, в тому числі в польових умовах на основі каталітичного окиснення метану або пропан-бутанової суміші, що відрізняється невеликою вагою, мобільністю, універсальністю, високою економічністю, безпечністю, невеликими витратами палива, відсутністю димових викидів та випромінювання у видимому діапазоні, що дозволяє уникнути виявлення приладу в польових умовах, зокрема при використанні в зоні бойових дій. Обігрівач працює на екологічно чистому, недорогому і досить безпечному газоподібному паливі, яке широко застосовується в побуті та на виробництві.

8

Антипірени для обробки спецодягу військових та службовців МНС

Розроблено антипіренову суміш «Фенікс» для обробки спецодягу службовців ВСУ та МНС для запобігання або уповільнення процесу займання одягу в екстремальних ситуаціях під час службових обов’язків. Включення антипіренових присадок в склад текстильних матеріалів дозволяє відстрочити момент, коли контакт полум’я зі шкірою завдасть їй суттєвих пошкоджень та призведе до появи опіків III та IV ступенів. Антипірен «Фенікс» створено на основі азот- та фосфорвмісних водорозчинних солей. Механізм дії антипірену полягає в утворенні інертних газів, що блокують розповсюдження полум’я з подальшим утворенням шару спіненого коксу, що також блокує розповсюдження вогню та частково термоізолює поверхню шкіри.

9a9b

Каталізатор глибокого очищення збагачених воднем газових сумішей від СО

Розроблено оксидний мідь-церій-цирконієвий каталізатор першої стадії процесу двухстадійної очистки воденьвмісних газових сумішей від монооксиду вуглецю та спосіб ефективної очистки на його основі шляхом вибіркового окислення СО на поверхні каталізатора за температури 100-140 °С та при атмосферному тиску. Запропонований каталізатор забезпечує ефективне очищення від домішок СО (до 50 ppm) збагачених воднем газових сумішей, що отримані з будь-якої органічної сировини. Порівняно з аналогами каталізатор не містить благородних металів. Застосування як носія діоксиду цирконію вітчизняного виробництва дозволяє знизити вартість каталізатора та підвищити термічну і механічну стійкість. Каталізатор може бути використаний для очищення збагачених воднем газових сумішей, що використовуються як паливо екологічно чистого транспорту, а також в металургії, фармації, хімічній, харчовій, космічній та оборонній промисловості.

10a

Мідний каталізатор дегідрування циклогексанолу в циклогексанон на основі моноклінного діоксиду цирконію

Розроблено мідний каталізатор дегідрування циклогексанолу в циклогексанон на основі моноклінного діоксиду цирконію промислового виробництва, який забезпечує більш високі показники селективності та продуктивності по цільовому продукту порівняно з промисловим каталізатором НТК-10-2ФМ. Селективності процесу підвищено за рахунок оптимізації структурно-функціональних характеристик активного компонента та носія. Мідь-цирконійоксидний каталізатор може бути використаний в хімічній промисловості в процесах синтезу γ-бутиролактона, 2-етилгексанолу, дегідрування циклогексанолу. «Каталізатор одержання циклогексанону з циклогексанолу» Патент №65322 (Україна). Опубл. 12.12.2011. Бюл. № 23

11

Каталізатор процесів отримання водню з відновлювальної сировини

Розроблено каталізатор газифікації вуглецьвмісних відходів та парової  конверсії монооксиду вуглецю на основі вітчизняного діоксиду цирконію промислового виробництва (0,1%Fe/2%CuO/4%CeO2/ZrO2). Розроблений каталізатор є ефективним в широкому діапазоні температур на відміну від промислових НТК та СТК каталізаторів, які працюють лише у відповідних вузьких температурних інтервалах. “Каталізатор парової конверсії моноксиду вуглецю” Патент України на корисну модель № 60805, опублік. 25.06.2011, Бюл. № 2.

12

Високопродуктивний каталітичний метод синтезу вуглецевих нанотрубок з регульованою структурою

Розроблено оригінальний каталітичний метод синтезу багатошарових вуглецевих нанотрубок (ВНТ) з діаметром 40-100 нм, які містять в своєму складі азот як елемент-допант. Наявність азоту дає можливість наступної модифікації поверхні ВНТ різними функціональними групами, що суттєво впливає на їх фізико-хімічні властивості. Розробка готова до впровадження в промислових умовах.

Запропоновано метод синтезу вуглецевих нанотрубок з ацетонітрилу бамбукової структури. Завдяки підібраним оптимальним умовам синтезу (температура, концентрації та режим подачі реагентів) вдається вирощувати впорядковані вуглецеві нанотрубки без домішок аморфного вуглецю.

134

Каталізатори синтезу моторних палив

  • Розроблено нове покоління каталізаторів для одержання моторних палив з синтез-газу, отриманого з різноманітної вуглець-вмісної сировини:
  • каталізатор синтезу вуглеводнів бензинової фракції (С511), який забезпечує досягнення показників продуктивності більше 180 кг на 1 м3  каталізатора за годину;
  • каталізатор синтезу вуглеводнів дизельної фракції (С1118), що переважає відомі аналоги за селективністю по цільовим продуктам;
  • каталізатор синтезу широкої фракції легких вуглеводнів (С27);
  • каталізатор синтезу α-олефінів (С47).

На основі запропонованих каталізаторів в УКРНДІГАЗ розроблено технологію переробки природного газу в моторне паливо, яка дозволяє отримувати вуглеводні паливного класу.

1415

1 – каталізатор за патентом США №4555526

2 – каталізатор синтезу бензину (патенти України №19738, №38154)

3 – каталізатор синтезу дизелю  (патенти України №1357, №36660)

Каталізатори на основі наночастинок гетиту

Розроблено каталізатор на основі наночастинок гетиту (FeOOH), що виявляє високу селективність в процесі гетерогенно-каталітичного перетворення тригліцеридів в компоненти моторного палива за температури 400 °С.

Каталізатор гідрування нітросполук Minipad_6%Pd/C

За результатами дослідження впливу природи вуглецевого носія та розміру наночастинок паладію на активність каталізаторів Pd/С розроблено новий каталізатор гідрування нітросполук Minipad_6%Pd/C, що містить паладій на 40% менше ніж у комерційних аналогах з аналогічними експлуатаційними характеристиками.

П’єзокварцові резонатори для детекторів летких органічних речовин 

Розроблено чутливе покриття на основі полікристалічних плівок ряду гідрофобних комплексних сполук 3d-перехідних металів Co2+, Ni2+, Cu2+ зі стеариновою кислотою (HSt) та октадециламіном (ODA) загального складу  Mе(ODA)nSt2 (n = від 0 до 6) для сорбційно активних п’єзорезонансних датчиків на пари органічних речовин.

16