На главную
Русский English

Власенко Ніна Василівна

Власенко Ніна Василівна

кандидат хімічних наук

старший науковий співробітник

Телефон: +38 (044) 525-65-33
Email: nvvlasenko@gmail.com

-       Область наукових інтересів 

  • ·    Кислотно-основний гетерогенний каталіз;
  • ·      зв’язок фізико-хімічних і каталітичних характеристик кислотних каталізаторів у процесах низькотемпературного синтезу оксигенатів.

 

-        Професійний досвід

Роки

1979-1988

1989-2010

2011

Посада

інженер

науковий співробітник

старший науковий співробітник

 

-       ОсвітаКиївський політехнічний інститут,
спеціальність – технологія неорганічних речовин,.

1979 р. – Дипломна робота «Дослідження окислення водню на паладійвмісних каталізаторах»; наукові керівники: д.х.н., проф. В.И. Гладушко (КПІ), д.х.н., проф. Г.П. Корнійчук (ІФХ).

1988 р. – Дисертація на здобуття ученого ступеня кандидата хімічних наук зі спеціальності 02.00.15 – хімічна кінетика і каталіз «Каталітичні властивості металоподібних боридів, нітридів і силіцидів перехідних металів в реакції окислення водню»; науковий керівник – д.х.н., проф. Н.І. Ільченко.

-       Загальна характеристика кількості публікацій95

-      Наукові зв’язки

Спільний науковий проект НАН України і АН Угорщини (Інститут Ізотопів АН Угорщини, м. Будапешт) «Перспективні каталітичні матеріали на основі наночастинок оксидів перехідних металів» (2007-2012) – д.х.н. Л. Борко.

Спільний науковий проект НАН України і Середньо-східного технічного університету та університету Газі, м. Анкара (Туреччина) «Каталізатори на основі наноматеріалів для процесу конверсії біоетанолу» (2008-2010) – проф. Т. Догу, проф. Г .Догу.

-       Список вибраних публикацій.

1.         Vlasenko N.V., Kochkin Yu.N., Puziy A.M., Strizhak P.E. Crutual Role of Zeolites Weak Acid Sites for Catalytic Performance in Ethyl tert-butyl Ether Synthesis // Chem.Eng.Com. – DOI 10.1080/00986445.2017.1328411.

2.         N.V. Vlasenko, Yu.N. Kochkin, A.P. Filippov, T.G. Serebrii, P.E. Strizhak Adsorption-Desorption of Ethanol on Sulfonated Resin Catalysts for Ethyl-tert-butyl ether Synthesis // Ads. Sci. Technol. April 2017 (special issue) DOI: 10.1177/0263617417703758.

3.         Kochkin Yu.N., Vlasenko N.V., Struzhko V.L., Puziy A.M., Strizhak P.E. Methanol carboxylation over zirconium dioxide: effect of catalyst phase composition on its acid-base spectrum and direction of catalytic transformations // The Canad.Journ.Chem.Eng. – 2016. –94, No. 4. – P. 745–751.

4.         Vlasenko N.V., Kochkin Yu.N., Serebrii T.G., Strizhak P.E. Physicochemical Properties and Catalytic Performance of Sulfonic Resins of Various Morphological Types in Ethyl tert-Butyl Ether Synthesis // Adsorption Science & Technology – 2015.-Vol. 33, No. 6–8. – P.545-551.

5.         Vlasenko N.V., Kochkin Yu.N., Filippov A.P., Serebriy T.G., Strizhak P.E. Effect of adsorption-desorption dynamics of reaction mixture components on ethyl-tert-butyl ether synthesis over commercial sulfonic resins // Catal.Commun. – 2011.–v.12, No.12. –P.1142–1145.

6.         Puziy A.M., Poddubnaya O.I., Kochkin Yu.N., Vlasenko N.V., Tsyba M.M. Acid properties of phosphoric acid activated carbons and their catalytic behavior in ETBE synthesis // Carbon.- 2010. –48, No.3. –P.706–713.

7.         Власенко Н.В., Кочкин, Ю.Н. Стрижак П.Е., Догу Т., Догу Г., Октар Н., Дегирменчи Л. Каталитические характеристики массивных и нанесенных сульфокатионитов в процессе синтеза этил-трет-бутилового эфира при атмосферном и повышенном давлении // Теорет. и эксперим. химия. –2010. –№ 4. -с.257–261.

8.         Трипольский А.И., Гурник Т.Н., Власенко Н.В., Кочкин Ю.Н., Бондарь Л.А., Стрижак П.Е. Фрактальность и активность кислотных катализаторов в жидкофазном синтезе этил-трет-бутилового эфира // Теорет. и эксперим. химия. –2010. –№ 5. –с.317-322.

9.         Strizhak P.E., Vlasenko N.V., Kochkin Yu.N., Kalishyn Ye.Yu., Tel’biz G.M. Genesis of H-ZSM-11 acidity under hydrogen and water vapor treatment // J. Chem. and Chem. Engn. –2010. –v.4, No.7. –P.24-28.

10.      Vlasenko N.V., Kochkin Yu.N.,Topka A.V., Strizhak P.E. Liquid-phase synthesis of ethyl tert-butyl ether over acid cation-exchange inorganic-organic resins // Appl.Catal.A: General. –2009. –v.362. No.1-2. –P.82–87.

11.      Власенко Н.В., Кочкин Ю.Н., Коваленко А.С. Синтез и свойства гибридных органо-неорганических катализаторов на основе мезопористых молекулярных сит МСМ-41 в процессе получения этил-трет-бутилового эфира. // Журнал прикладной химии. –2009. –т.82, № 12. –с.2023-2030.

12.         Vlasenko N.V., Kochkin Yu.N., Puziy A.M. Liquid phase synthesis of ethyl-tert-butyl ether: The relationship between acid, adsorption and catalytic properties of zeolite catalysts // Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. –2006. –253. –P.192–19.